Taaltrainingen

Ook voor Franse taaltrainingen op elk gewenst niveau kunt u terecht bij MFI.

Een greep uit de mogelijkheden:
- Algemene conversatie
- Zakelijk Frans (telefoneren, correspondentie, onderhandelen, etc.)
- Intensieve meerdaagse trainingen
- Oefenen van presentaties, voordrachten, rondleidingen
- Interculturele communicatie
- Uitspraaktraining

Werkwijze
Iedere training wordt voorafgegaan door een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een indruk van uw kennisniveau van de Franse taal en worden uw leerwensen besproken. Wat wilt u aan het einde van de training hebben bereikt? Ook wordt verkend wat uw favoriete leerstijl is en hoe daar in de training op ingespeeld kan worden. Bent u visueel of auditief ingesteld? Hoe leert u gemakkelijk nieuw vocabulaire?

Tijdens het intakegesprek kunt u alvast een kijkje nemen in de aanwezige lesmaterialen. Welke boeken hebben uw voorkeur? Ook krijgt u, indien gewenst, advies over hoe u zich op de training kunt voorbereiden.

Te verwachten resultaten
Na de training is uw kennis van het Frans toegenomen, spreekt u die taal vloeiender en weet u meer over de Franse mentaliteit en manier van (zaken)doen. U heeft meer zelfvertrouwen waardoor u zich gemakkelijker uitdrukt in uw (zakelijke) communicatie met Franstaligen. Ook heeft u inzicht in uw vorderingen en resterende verbeterpunten. Indien gewenst kunt u een eindtoets maken om het bereikte niveau te bepalen. Tijdens de eindevaluatie krijgt u praktisch advies over hoe u de opgedane kennis kunt verankeren en verder kunt uitbreiden.

 

Trainer
Mattie Lagarrigue heeft uitgebreide onderwijservaring als docente Frans. Haar near-native kennis van de Franse taal en cultuur stelt haar in staat om iedere onderwijsvraag op het gebied van de Franse taal te beantwoorden, op elk gewenst niveau, van algemene groepstrainingen tot individuele intensieve maatwerktrajecten. Indien gewenst, werkt ze graag samen met één of meerdere Franse collega’s (native speakers).

Mattie studeerde Franse taal- en letterkunde en toegepaste taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar afstuderen richtte ze tolk- en vertaalbureau France Intermédiaire op en bleef ze als docente Frans verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze onderwijs verzorgt bij diverse afdelingen van de Letterenfaculteit. 

Ter verbreding van haar professionele horizon volgde Mattie in 2005 de post-HBO registeropleiding voor trainer/coach communicatie en zelfmanagement bij KB&K in Wageningen. Sindsdien runt ze tevens een praktijk voor coaching en training [www.lctcoaching.nl].