Vertalingen

Ruime ervaring
In de afgelopen 26 jaar heeft MFI naar grote tevredenheid van haar klanten vele vertalingen gemaakt voor diverse overheidsinstellingen, onderwijsinstituten, adviesbureaus, advocaten- en notariskantoren, non-profit organisaties, collega-vertaalbureaus en talrijke andere Nederlandse en Franse bedrijven.

Kwaliteit
De kwaliteit van de vertalingen van MFI wordt gegarandeerd door de jarenlange ervaring van de academisch geschoolde vertalers en door het gebruik van moderne vertaalsoftware. Voor iedere klant wordt een database (vertaalgeheugen) aangelegd waarin klantspecifieke terminologie wordt opgeslagen. Deze database wordt bij volgende opdrachten voor de desbetreffende klant gebruikt en uitgebreid. Het gebruik van databases bevordert de efficiëntie van de vertaalwerkzaamheden en zorgt voor consistent taalgebruik binnen de vertalingen.
 

 

 

Betrouwbaarheid
MFI voert vertaalopdrachten uit volgens het double native principe. Dat wil zeggen dat aan iedere opdracht door twee vertalers wordt gewerkt. De Franse vertaling van een Nederlandse tekst bijvoorbeeld, wordt eerst uitgevoerd door een vertaler met Frans als moedertaal en uitstekende kennis van het Nederlands. Vervolgens reviseert een vertaler met Nederlands als moedertaal en een uitstekende kennis van het Frans die vertaling. Deze werkwijze voorkomt interpretatiefouten en draagt bij aan de kwaliteit van de vertaalde tekst. Gemaakte vertalingen worden gecontroleerd op volledigheid, inhoudelijke en terminologische correctheid, stijl, spelling, grammatica en de juiste omzetting van cultuurspecifieke aspecten. U kunt er dus op vertrouwen dat uw boodschap in de vertaling net zo helder is als in de aangeleverde brontekst.

Service
In vertalingen wordt in principe de lay-out van de aangeleverde tekst (in Word) overgenomen. Afhankelijk van uw wensen ontvangt u de vertaalde bestanden digitaal of geprint. Vaak worden vertaalde teksten gepubliceerd. Dan wil het nog wel eens gebeuren dat vormgevers de lay-out van teksten wijzigen. Voor alle zekerheid kunt u uw drukproeven door MFI laten controleren om storende opmaakfouten zoals verkeerd afgebroken woorden te voorkomen.